top of page
210412-montering-brannvarsler-2.jpg

Slik sikrer du huset mot brannfeller
 

Om lag halvparten av alle branner i norske boliger skyldes feil i elektrisk anlegg eller el-utstyr. Slik unngår du brannfellene hjemme.

I 2019 rykket brann- og redningsvesenet ut til 4 323 boligbranner i private hjem, og flertallet av disse startet i det elektriske anlegget eller i annet elektrisk utstyr. Heldigvis kan brann forebygges og ved å gå gjennom boligens el-anlegg regelmessig, minimerer du risikoen for at det begynner å brenne hjemme hos deg.

Sjekk sikringsskapet


Bor du en bolig med et eldre sikringsskap? Kanskje med skrusikringer? Dersom det er lenge siden det elektriske anlegget ble gjennomgått og oppgradert, er faren stor for at det ikke er dimensjonert etter strømforbruket du har i dag, og det kan føre til overbelastning. Bestill en el-kontroll for å få en gjennomgang av det elektriske anlegget, og bytt det ut dersom det er for gammelt.


Har du et nyere el-anlegg er det allikevel lurt å sjekke det en gang i året. Legg merke til om det lukter svidd i skapet, eller om noen av sikringene er varme. Test også sikringenes jordfeilbryter, den skal hindre at feil på elektriske apparater, anlegg eller ledninger gir skadelige støt eller forårsake brann. Hvis jordfeilbryteren ikke fungerer som den skal, må sikringen byttes ut av en autorisert fagperson.

bottom of page